Referenser

Översikt över antal projekt i hela världen

Au2mates personal har de senaste 2–3 decennierna medverkat till dedikerade och framgångsrika automatiseringslösningar för både stora och små banbrytande projekt inom och utom landet.

Referenslistan inkluderar lösningar från standardstyrningar till MES-lösningar och ERP-integration samt styrning av högteknologiska och kritiska delprocesser.

Kunderna omfattar ledande företag inom processindustrin inom och utom landet. Au2mate är processindustrins garanti för en fungerande funktionell lösning i rätt tid och till rätt pris!