Kultur

Vi är PROAKTIVA och ANSVARSFULLA

  • Vi skaffar oss hela tiden nya kunskaper, för att kunna optimera de lösningar som våra kunder väljer
  • Vi agerar ansvarsfullt i alla sammanhang

Vi är ENGAGERADE och INNOVATIVA

  • Vi är nyfikna och har en gemensam vinnarmentalitet, som vi använder i vårt dagliga arbete
  • Vi levererar optimala lösningar eftersom vi har fokus på nytänkande

Vi är ÖPPNA och RESPEKTFULLA

  • Vi kommunicerar i en fri, ärlig och konstruktiv anda
  • Vi erkänner och utnyttjar varandras individuella styrkor

Vi tänker TEAM och DELAR KUNSKAPER

  • Vi löser arbets- och serviceuppdrag som ett team
  • Vi gör varje enskild medarbetares erfarenhet och kunnande till gemensam kompetens