Flexibelt samarbete

Vår filosofi är – i samarbete med den enskilde kunden – att välja den samarbetsform som bäst utnyttjar våra gemensamma resurser. På det sättet uppnår vi optimalt resultat till lägsta kostnad.

Vi kan genomföra delar av ett projekt som konsulter och andra delar som en fastprisleverans, allt beroende på vad som ger optimal projektprocess.