Uppgraderingar är lönsamma

Alltför gamla automatiseringssystem kan bli dyrbara på grund av fel som stoppar produktionen. Investeringen i en uppgradering uppvägs av en ökad produktionseffektivitet och av lägre underhållskostnader, och kan därför ofta räknas hem på kort tid.

Au2mate erbjuder framgångsrika uppgraderingar av processanläggningar inklusive noggrann planering och utprovning samt utbildning av personalen. Uppgraderingarna kan oftast genomföras stegvis så att produktionen störs minimalt.