Service

Automatisering tillhör processanläggningens nervsystem. Vid problem är det därför helt avgörande att kunna få snabb och korrekt hjälp.

Au2mate erbjuder ett komplett serviceutbud via modem och internet. På så sätt kan programvaran diagnostiseras och ändras snabbt och kostnadseffektivt. De standardiserade maskinvaruplattformarna ser till att du får de reservdelar du behöver.

Au2mate erbjuder dessutom serviceavtal för befintliga anläggningar. Ett nära samarbete med kundens egna medarbetare säkerställer att de samlade expertkunskaperna används på bästa sätt. Läs mer under fliken Service.