Professionell rådgivning

Automatisering av industriella processer är ett område i snabb utveckling, och valet av lösning har blivit mycket mer komplext, både vad gäller ekonomi och framtidsperspektiv. Det gäller inte minst inom livsmedels- och mejeriindustrin. De tekniska plattformarna förändras, nya metoder och standarder för programvara dyker upp och det sker en löpande utveckling kring signalgivare och instrumentering.

Au2mate ligger i framkanten av denna utveckling och ställer sin mångåriga erfarenhet och sitt expertkunnande till förfogande för våra kunder. Vi erbjuder kompetent, branschspecifik rådgivning och konsulttjänster, till exempel vid utarbetande av kravspecifikationer, etablering av kvalitetsstyrning inom automatiseringsprojekt samt vid utarbetande av programbeskrivningar uppbyggda enligt S88-standarden.