MIS-, MES- och ERP-integration

Processindustrin möter i ökande omfattning krav på dokumentation och möjlighet att spåra produkter och tillverkningsprocesser. Au2mate erbjuder lösningar för integrerad processautomatisering, omfattande Management information system (MIS), Management Execution system (MES) och Enterprise Resource Planning (ERP).

Au2mates MIS-lösningar är allsidiga och flexibla. MIS kan till exempel användas för rapportering i samband med att man spårar material i anläggningen eller vad gäller massbalansen. MIS-lösningarna kan dessutom användas med beräkningar och rapportering kring Overall Equipment Efficiency (OEE). Systemen är skalbara och kan både användas för redan befintliga anläggningar och tillsammans med nya installationer.

Au2mates MES-lösningar kan användas för övergripande produktionsarbete, och där fungera som stöd för detaljplanläggning av den dagliga produktionen och batchstyrning.
Processindustrins mål att minska manuella pappersburna rutiner kan dessutom understödjas av integration med överordnade ERP-system.

Våra lösningar bygger på öppna standarder, som kan anpassas till system från bland andra SAP och Oracle. Data organiseras i databaser i enlighet med S95-strukturen, som gör det enkelt att integrera med ERP-systemen. Rapporteringen baseras på webbläsare för att distributionen av information ska vara enkel, användarvänlig och ekonomisk.

Kontakta oss så skickar vi datablad:

  • Data acquisition
  • Production reporting
  • Material tracking
  • ERP Integration
  • WEB solution
  • Baserat på S88/S95/XML/B2MML