Automatiseringsprojekt

Au2mate levererar både kundanpassade totallösningar av styrsystem för hela fabriker och lösningar för olika delar av processen. Våra lösningar täcker alla faser från mottagning av råvara till paketering. Lösningarna innehåller tankstyrning, pastörisering, process och CIP samt kommunikation med specialutrustningar och standardiserade och förädlade maskiner, som ingår i processen. Lösningarna är förberedda för att på ett enkelt och ekonomiskt fördelaktigt sätt kunna anpassas till framtida krav – även på ledningsnivå.

Till exempel kan alla lösningar integreras med MIS- och MES-system som förberedelse för överordnad produktions- och ekonomistyrning.

Våra system bygger på plattformar från ledande leverantörer av PLC/SCADA-system och är designade i exakt överensstämmelse med kundernas önskningar och behov.

Den detaljerade kundanpassningen innebär inte att vi måste börja om från början varje gång. Vårt omfattande programvarubibliotek innehåller färdiga och strukturerade programmoduler, som är testade och garanterat funktionsdugliga.

Mot den bakgrunden kan vi koncentrera oss fullt ut på dina önskningar och börja optimera detaljer, funktioner och användarvänlighet.

Systemen är skalbara och kan byggas ut efter behov. Man kan starta i liten skala och successivt utvidga anläggningen. På det sättet säkerställer du rimlig avkastning på investeringen.