Kunskapsdelning ger bättre lösningar:

Au2mate har ingående kunskaper om de processer för vilka vi levererar automatiseringslösningar, och vi följer noga utvecklingen inom varje område. Men bara genom att dela de kunskaper som varje enskild medarbetare har, kan vi leverera de bästa lösningarna. Därför är Au2mate ett företag där varje enskild medarbetare har ansvar för att samla in och föra vidare specialkunskaper till resten av teamet. Det betyder även att vi är ett företag där den enskilde medarbetaren har stor möjlighet till personlig utveckling och samtidigt kan påverka företagets utveckling.

Strukturerad återanvändning av kunskaper och programvara: Under genomförandet av våra projekt får vi stor användning av vår kunskapsdelning och av återanvändning av redan utförda projekt och använda metoder. Därför kan vi alltid komma fram till en väl utprovad produkt: