Arbetsformer

Strukturerade arbetsformer och metoder:

Våra arbetsformer och metoder baseras på internationellt erkända standarder inom utveckling av programvara och projektarbete, tillsammans med egna erfarenheter från många år i branschen. Vi använder system som stödjer standarden IEC-61131 för programspråk för programmerbara styrsystem, och vi använder ISA S88/IEC-61512 batchstandarden för uppdelning och strukturering av processer och program.

Vi har valt en projektarbetsmodell som förutom att säkerställa ett strukturerat och kvalificerat projektförlopp även fokuserar på användning av befintliga och utprovade lösningar och insamling av ny kunskap. Det innebär att vi kan garantera snabb leverans av rätt lösning, både idag och i framtiden.