ett kunskapscentrum inom mejeriautomatisering

Au2mate Academy är ett kunskapscentrum inom mejeriautomatisering som erbjuder praktisk och teoretisk utbildning av chefer, operatörer och tekniker i mejeriautomatisering!


Mejerierna blir allt större och mer komplexa både vad gäller processer och automatiseringsteknik. Samtidigt stiger kraven på produktivitet, bland annat optimering av processer som kan minska svinnet, energiförbrukningen och mängden rengöringsmedel och dessutom minska anläggningarnas stilleståndstider. Det medför att kraven på drifts- och underhållspersonal ökar i samband med kontinuerlig optimering, där det även krävs tid till diagnostisering och reparationer av anläggningarna och automatiseringssystemen!
Au2mate Academy erbjuder specifika kurser i mejeriautomatisering. Utbildningen vänder sig till både lednings- och driftspersonal samt till teknisk personal och omfattar automatiseringskoncept, instrumentering, PLC, SCADA och MES uppbyggda enligt ledande industristandarder och bästa praxis, bl.a. ISA-S88 och ISA-S95.

De olika ämnen inom vilka utbildning erbjuds är bland andra: Betjäning, maskinvara, programvara, instrumentering, OEE, spårbarhet, rapportering och dokumentation. Dessutom erbjuder Au2mate Academy kundanpassad praktisk och teoretisk utbildning enligt avtal.

Au2mate har nya moderna undervisningslokaler på vår adress på Frichsvej i Silkeborg, Danmark. Där finns teorilokaler samt en fungerande processanläggning med linjestyrning, bestående av mottagning, råvarulager, pastörisering, bufferttankar, utleveranser/fyllning samt CIP-anläggning. Anläggningen är gjord i miniskala för att användas med vatten. Anläggningen är byggd enligt industristandard och implementerar PLC, SCADA och MES, så att man kan träna på teori och praktik i sitt rätta sammanhang.

Au2mate Academy pilotanläggning.