Tack till sponsorer och samarbetspartner

Vi vill gärna tacka sponsorer och samarbetspartner som har levererat hjälp eller utrustning i samband med

att Au2mate Academy etablerades.