Referanser

Oversikt over antall prosjekter i hele verden

Au2mates personale har i nesten 30 år medvirket til dedikerte og vellykkede automatiseringsløsninger til både store og små banebrytende prosjekter i mange land.

Referanselisten omfatter løsninger fra standard PLS/SCADA løsninger til MES-løsninger og ERP-integrering samt styring av høyteknologiske og svært kritiske delprosesser.

Blant kundene finnes ledende virksomheter innenfor prosessindustrien i mange land. Au2mate er prosessindustriens garanti for en funksjonsdyktig løsning til rett tid og rett pris!