Kultur

Vi er PROAKTIVE og ANSVARLIGE

  • Vi tilegner oss hele tiden ny kunnskap, slik at vi kan optimalisere de løsningene kundene våre velger.
  • Vi er ansvarsbevisste i alle sammenhenger.

Vi er ENGASJERTE og NYSKAPENDE

  • Vi er nysgjerrige og har en felles vinnermentalitet som vi bruker i det daglige arbeidet.
  • Vi leverer optimale løsninger fordi vi har fokus på nytenkning.

Vi er ÅPNE og RESPEKTFULLE

  • Vi kommuniserer i en fri, ærlig og konstruktiv ånd.
  • Vi anerkjenner og benytter hverandres individualitet.

Vi tenker TEAM og DELER KUNNSKAP

  • Vi løser oppgaver og yter service som et team.
  • Vi deler kunnskap og erfaringer mellom oss.