Service

Automatisering er en del av prosessanleggets nervesystem. Hvis noe går galt, er det derfor helt avgjørende å kunne få rask og riktig hjelp.

Au2mate tilbyr en komplett rekke serviceytelser via modem og Internett. Programvaren kan dermed diagnostiseres og endres raskt og rimelig. De standardiserte maskinvareplattformene sikrer deg de reservedelene du har bruk for.

Au2mate tilbyr i tillegg serviceavtaler til eksisterende anlegg. Et tett samarbeid med kundens interne stab sikrer at den samlede ekspertisen utnyttes optimalt. Se under fanen Service hvis du vil ha mer informasjon.