Profesjonell rådgivning

Automatisering av industrielle prosesser er et område i svært rask utvikling, og valget av løsning er blitt mer komplekst, både når det gjelder økonomi og fremtidsperspektiv – ikke minst innenfor mat- og meieriindustrien. De teknologiske plattformene endres, nye programvaremetoder og -standarder dukker opp, og signalgivere og instrumentering er i stadig utvikling.

Au2mate er førende i denne utviklingen og stiller sin mangeårige erfaring og ekspertise til rådighet for kundene våre. Vi tilbyr kompetent, bransjespesifikk rådgivning og konsulentbistand for eksempel ved klargjøring av kravspesifikasjoner, etablering av kvalitetsstyring på automatiseringsprosjekter samt utvikling av programbeskrivelser i henhold til S88-standarden.