Oppgradering er lønnsomt

Foreldede automatiseringssystemer kan koste dyrt på grunn av feil som gjør at produksjonen stopper opp. Investeringen ved en oppgradering oppveies av økt produksjonseffektivitet og lavere vedlikeholdsutgifter, og pengene tjenes derfor raskt inn igjen.

Au2mate tilbyr vellykket oppgradering av prosessanlegg, inkludert nøye planlegging og testing samt opplæring av personale. Oppgraderingen kan gjennomføres trinnvist, slik at produksjonen forstyrres minimalt.