MIS-, MES- og ERP-integrering

Prosessindustrien står overfor stadig strengere krav til dokumentasjon og sporing av produkter og produksjonsprosesser. Au2mate tilbyr løsninger til integrert prosessautomatisering, inkludert Management Information Systems (MIS), Management Execution Systems (MES) og Enterprise Resource Planning (ERP).

Au2mates MIS-løsninger er allsidige og fleksible. MIS kan for eksempel brukes til rapportering i forbindelse med materialesporing i anlegget eller vedrørende massebalanse. MIS-løsningene kan i tillegg brukes i forbindelse med beregning og rapportering av Overall Equipment Efficiency (OEE). Systemene er skalerbare og kan brukes både i forbindelse med eksisterende anlegg og sammen med nye installasjoner.

Au2mates MES-løsninger kan brukes til den generelle produksjonen, der de fungerer som støtte for detaljplanleggingen av den daglige produksjonen og batchstyringen.
Prosessindustriens mål om å redusere manuelle, papirbaserte rutiner kan også støttes av integrering med overordnede ERP-systemer.

Løsningene våre bygger på åpne standarder som kan tilpasses systemer fra blant annet SAP og Oracle. Dataene organiseres i databaser i henhold til S95-strukturen, noe som gjør det enkelt å integrere med ERP-systemene. Rapporteringen er webbasert, slik at distribusjonen av informasjon er både enkel, brukervennlig og økonomisk.

Kontakt oss hvis du ønsker å få tilsendt dataark for:

  • Datainnsamling
  • Produksjonsrapportering
  • Materiale sporing
  • ERP Integrasjon
  • WEB-løsning
  • Basert på S88 / S95 / XML / B2MML