Oppstart og opplæring av personale

Aktiviteter vedrørende installering og oppstart inngår ofte som en integrert del av løsningen når vi leverer et automatiseringsprosjekt.

Medarbeiderne våre står naturligvis også klare til å lære opp personalet i den daglige driften og vedlikeholdet av anlegget.