Automatiseringsprosjekter

Au2mate leverer kundetilpassede totalløsninger til styring av hele fabrikker i tillegg til løsninger til enkeltstående prosessdeler. Løsningene våre dekker alle faser fra råvaremottak til pakking. Løsningene omfatter tankstyring, pasteurisering, produksjonsprosesser og CIP samt kommunikasjon med spesialutstyr og standardiserte og foredlede maskiner som inngår i prosessen. Løsningene er klargjort slik at de på en enkel og kostnadseffektiv måte kan tilpasses fremtidige krav – også på ledelsesnivå.

For eksempel kan alle løsninger integreres med MIS- og MES-systemer med henblikk på overordnet produksjons- og økonomistyring.

Systemene våre bygger på plattformer fra de ledende leverandørene av PLC/SCADA-systemer og er utviklet i nøye samsvar med ønskene og behovene til hver enkelt kunde.

Den detaljerte kundetilpasningen betyr ikke at vi trenger å starte på nytt hver gang. Det omfattende programvarebiblioteket vårt inneholder ferdige, strukturerte programvaremoduler som er testet og garantert funksjonsdyktige.

På bakgrunn av dette kan vi konsentrere oss fullt ut om dine ønsker og ut fra dette optimalisere detaljene, funksjonene og brukervennligheten.

Systemene er skalerbare og kan utvides etter behov. Du kan starte i det små og utvide anlegget etter behov. Dermed sikrer du avkastning på investeringen.