Ledelse

Kjeld Ramsing

Divisjonsdirektør teknisk (+44) 7534 332 783

Ingeniører

Daniel Bell

Automatiseringsingeniør +44 7918 559 716

Dennis Hansen

Automatiseringsingeniør (+44) 7918 559 716

Ian Haslett

Automatiseringsingeniør (+44) 7881 022 682

Matt Keenan

Automatiseringsingeniør (+44) 7796 763 123