Ledelse

Ingebret Tunheim

Divisjonsdirektør salg +47 51485050 +47 91671422

Bjarte N. Sømme

Divisjonsdirektø,r teknisk +47 51485050 +47 9167 1476

Ingeniører

Ingvar Nese

Automatiseringsingeniør +47 51485050 +47 91671425

Klaus Helland

Automatiseringsingeniør (+47) 5148 5050 (+47) 4691 1821