Kunnskapsdeling gir bedre løsninger:

Au2mate har inngående kjennskap til de prosessene vi leverer automatiseringsløsninger til, og vi følger nøye utviklingen innenfor hvert område. Det er imidlertid bare ved å dele kunnskapen som hver enkelt medarbeider sitter inne med, at vi kan levere de beste løsningene. Derfor er Au2mate en bedrift hvor hver enkelt medarbeider har ansvar for å samle inn og videreformidle spesialkunnskap til resten av teamet. Det betyr også at vi er en bedrift hvor den enkelte medarbeideren har stor mulighet for å utvikle seg personlig og samtidig påvirke bedriftens utvikling.

Strukturert gjenbruk av kunnskap og programvare: Under gjennomføringen av prosjektene våre gjør vi stor bruk av kunnskapsdelingen vår og gjenbruk av allerede utarbeidede prosjekter og metoder, slik at vi alltid når frem til et gjennomprøvd produkt: