Arbeidsflyt

Strukturerte arbeidsmetoder og prosedyrer:

Arbeidsmetodene og -prosedyrene våre er basert på internasjonalt anerkjente standarder innenfor programvareutvikling og prosjektavvikling, tilsatt egne erfaringer fra mange år i bransjen. Vi bruker systemer som støtter IEC-61131-standarden for programmerbare kontrollere, og vi bruker ISA S88 / IEC-61512-batchstandarden som grunnlag for inndeling og strukturering av prosesser og programmer.

Vi har valgt en prosjektavviklingsmodell som i tillegg til å sikre et strukturert og kvalifisert prosjektforløp også fokuserer på bruk av eksisterende utprøvde løsninger og innsamling av ny kunnskap. Dette gjør at vi kan garantere rask levering av den riktige løsningen, både i dag og i fremtiden.