takk til sponsorer og samarbeidspartnere

Vi vil gjerne takke sponsorer og samarbeidspartnere som har levert bistand/utstyr i forbindelse

med etableringen av Au2mate Academy.