et kompetansesenterenter for meieriautomatisering

Au2mate Academy er et kompetansesenter for meieriautomatisering som tilbyr utdanning og opplæring av ledere, operatører og teknikere innen meieriautomatisering.


Meierianleggene blir stadig større og mer komplekse når det gjelder både prosesser og anvendt automatiseringsteknologi. Samtidig økes kravene til yteevne, blant annet optimalisering av prosesser som kan redusere svinn og forbruket av energi og rengjøringsmidler og i tillegg forbedre anleggenes oppetid. Dette medfører at kravene til drifts- og vedlikeholdspersonalet økes når det gjelder kontinuerlig optimalisering, pluss tid til diagnostisering og feilretting på anleggene og automatiseringssystemene.
Au2mate Academy tilbyr spesifikke kurs i meieriautomatisering. Opplæringen er ment for både ledelse, driftspersonale og teknisk personale og omfatter følgende: automatiseringskonsepter, instrumentering, PLC, SCADA og MES, utviklet etter gjeldende bransjestandarder og beste praksis, blant annet S88 og S95.

Det kan tilbys opplæring i blant annet betjening, maskinvare, programvare, instrumentering, OEE, sporbarhet, rapportering og dokumentasjon. I tillegg kan Au2mate Academy gi kundetilpasset utdanning og opplæring etter avtale.

Au2mate tilbyr nye, moderne undervisningsfasiliteter i Silkeborg i Danmark. Der har vi et teorilokale samt et funksjonsdyktig prosessanlegg med linjestyring, bestående av mottak, råvarelager, pasteuriserer, buffertanker, utlevering/fylling samt CIP-anlegg. Anlegget er laget i miniskala for kjøring på vann. Anlegget er bygd opp i industriell standard med instrumentering, PLC, SCADA og MES, slik at teori og praksis kan trenes i sammenheng.

Au2mate Academy-pilotanlegg.