academys konfigurasjon

Kontrollsystemet inkluderer løsninger som brukes i meieriindustrien:
•    Wonderware Intouch/IAS med virtualiserte servere
•    Siemens S7-400- og 1500-system
•    Siemens ET200S og ET200SP I/O
•    Siemens og Allen Bradley – lokale HMI-paneler
•    Danfoss, Siemens og Allen Bradley – frekvensomformere
•    Allen Bradley CompactLogix-system
•    Allen Bradley Point I/O
•    ASi-, PROFINET- og PROFIBUS-fieldbus
•    Sikkerhetsutstyr
•    Trådløsteknologi
•    SQL-database
•    ERP-integrering
•    Instrumentering
•    Aktuatorer

Prosessanlegget består av følgende hovedprosessenheter:
•    «Tankbil» og mottak
•    Råvaretanker (2 stk.) og blanding
•    Pasteuriserer
•    Tanker for ferdigvarer (2 stk.)
•    CIP-anlegg med 4 tanker og 1 linje
•    Hjelpeanlegg for kaldt og varmt vann pluss trykkluft