opgradering er lønsomt

Udtjente automatiseringssystemer kan koste dyrt på grund af fejl, der sætter produktionen i stå. Investeringen ved en opgradering opvejes af øget produktionseffektivitet og lavere vedligeholdelsesudgifter og bliver derfor hurtigt tjent ind.

Au2mate tilbyder succesfuld opgradering af procesanlæg inklusiv nøje planlægning og test samt oplæring af personale. Opgraderingen kan gennemføres trinvis så produktionen forstyrres minimalt.