MIS-MES og ERP integration

Procesindustrien møder i stigende omfang krav til dokumentation og sporing af produkter og tilvirkningsprocesser. Au2mate tilbyder løsninger til integreret procesautomatisering, omfattende Management Information Systemer (MIS), Management Execution Systemer (MES) og Enterprise Ressource Planning (ERP).

Au2mate’s MIS løsninger er alsidige og fleksible. MIS kan eksempelvis anvendes til rapportering i forbindelse med materialesporing i anlægget eller vedrørende massebalance. MIS løsningerne kan desuden anvendes i forbindelse med kalkulation og rapportering omkring Overall Equipment Efficiency (OEE). Systemerne er skalerbare og kan både anvendes i forbindelse med eksisterende anlæg og sammen med nye installationer.

Au2mate’s MES løsninger kan anvendes til overordnet produktionsafvikling, hvor de fungerer som understøttelse til finplanlægning af den daglige produktion og batchstyring.
Procesindustriens mål om at reducere manuelle, papirbårne rutiner kan desuden understøttes af integration med overordnede ERP systemer.

Vores løsninger bygger på åbne standarder, som kan tilpasses systemer fra blandt andet SAP og Oracle. Data organiseres i database i henhold til S95 struktur, som gør det nemt at integrere med ERP systemerne. Rapportering baseres på WEB browsers, således at distribution af informationer er både enkel, brugervenlig og økonomisk.

Kontakt os venligst for fremsendelse af datablad:

  • Data acquisition
  • Production reporting
  • Material tracking
  • ERP Integration
  • WEB solution
  • Based upon S88/S95/XML/B2MML